Tủ kính trưng bày trang sức 1m x 1m2 giá rẻ

3.050.000