Tủ kính trưng bày phụ kiện điện thoại 1m8 x 2m

4.600.000