BÀN GHẾ VĂN PHÒNG

BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH

BÀN GHẾ QUÁN CAFE

NỘI THẤT GIA ĐÌNH

Sản Phẩm Mới Nhất

-40%
Original price was: 450.000₫.Current price is: 270.000₫.
-30%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.300.000₫.
-15%
Original price was: 3.550.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-30%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 350.000₫.
-23%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
-27%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 550.000₫.
-16%
Original price was: 1.250.000₫.Current price is: 1.050.000₫.
-15%
Original price was: 985.000₫.Current price is: 835.000₫.
-20%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 600.000₫.
-20%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-10%
Original price was: 3.050.000₫.Current price is: 2.750.000₫.
-18%
Original price was: 3.850.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
-25%
Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 750.000₫.
-20%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.400.000₫.
-9%
Original price was: 3.850.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-28%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.300.000₫.
-20%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-21%
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
-15%
Original price was: 650.000₫.Current price is: 550.000₫.
-19%
Original price was: 270.000₫.Current price is: 220.000₫.
-12%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
-20%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-10%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-6%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-13%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-23%
Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
-12%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 12.800.000₫.
-14%
Original price was: 700.000₫.Current price is: 600.000₫.
-20%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-10%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-9%
Original price was: 350.000₫.Current price is: 320.000₫.
-10%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-8%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.300.000₫.
-13%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-22%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-15%
Original price was: 850.000₫.Current price is: 720.000₫.
-31%
Original price was: 650.000₫.Current price is: 450.000₫.
-20%
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 835.000₫.
-28%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-27%
Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 800.000₫.
-21%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 750.000₫.
-24%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.200.000₫.
-16%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-25%
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 900.000₫.
-13%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
-28%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-13%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-25%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 6.000.000₫.
-24%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

Bàn Ghế Văn Phòng Thanh Lý

-40%
Original price was: 450.000₫.Current price is: 270.000₫.
-33%
Original price was: 300.000₫.Current price is: 200.000₫.
-11%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 850.000₫.
-16%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 800.000₫.
-15%
Original price was: 850.000₫.Current price is: 720.000₫.
-8%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-46%
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 650.000₫.
-7%
Original price was: 450.000₫.Current price is: 420.000₫.
-17%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 620.000₫.
-24%
Original price was: 550.000₫.Current price is: 420.000₫.
-42%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 550.000₫.
-56%
Original price was: 450.000₫.Current price is: 200.000₫.
-25%
Original price was: 650.000₫.Current price is: 490.000₫.
-18%
Original price was: 550.000₫.Current price is: 450.000₫.
-24%
Original price was: 550.000₫.Current price is: 420.000₫.
-12%
Original price was: 250.000₫.Current price is: 220.000₫.
-18%
Original price was: 550.000₫.Current price is: 450.000₫.
-18%
Original price was: 550.000₫.Current price is: 450.000₫.
-13%
Original price was: 600.000₫.Current price is: 520.000₫.
-16%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 420.000₫.
Xem Tất Cả

Bàn Ghế Phòng Khách Thanh Lý

-13%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-12%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
-9%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-18%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-12%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-7%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 4.200.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-8%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.700.000₫.
-13%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-14%
Original price was: 3.700.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-8%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.300.000₫.
-20%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-20%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-9%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-19%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 650.000₫.
-13%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-13%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-15%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
Xem Tất Cả

Bàn Ghế Cafe Thanh Lý

-20%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-20%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-29%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-23%
Original price was: 650.000₫.Current price is: 500.000₫.
-25%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-33%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
-25%
Original price was: 600.000₫.Current price is: 450.000₫.
-38%
Original price was: 400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-38%
Original price was: 400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-25%
Original price was: 600.000₫.Current price is: 450.000₫.
-38%
Original price was: 400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-22%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-20%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 400.000₫.
-13%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.300.000₫.
-5%
Original price was: 300.000₫.Current price is: 285.000₫.
-11%
Original price was: 220.000₫.Current price is: 195.000₫.
-11%
Original price was: 1.780.000₫.Current price is: 1.580.000₫.
Xem Tất Cả

Nội Thất Gia Đình Thanh Lý

-12%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-16%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 800.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-10%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-11%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-12%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.200.000₫.
-12%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-25%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-23%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-12%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-10%
Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-14%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-11%
Original price was: 9.000.000₫.Current price is: 8.000.000₫.
-10%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
-11%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-17%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-11%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-23%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
-20%
Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
Xem Tất Cả

Kho Bàn Ghế Thanh Lý Giá Rẻ

Kho Thanh Lý HD là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán bàn ghế thanh lý, chúng tôi đang nỗ lực để mang lại những sản phẩm thanh lý chất lượng tốt nhất cung cấp đến khách hàng của mình với mức giá tốt nhất. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với niềm đam mê kinh doanh lớn lao, Kho Thanh Lý HD hướng đến sự phát triển lâu dài, mang đến niềm tin cho khách hàng khi trải nghiệm mua sắm tại các chi nhánh cửa hàng của chúng tôi.

Phương châm hoạt động “Chất Lượng – Uy Tín – Bền Vững” chúng tôi quan tâm đến Chất Lượng sản phẩm ngay từ quá trình thu mua đã qua chọn lọc và kiểm định, sản phẩm đến tay khách hàng luôn đạt tình trạng như hàng mới. Xây dựng niềm tin và sự Uy Tín để phát triển chuỗi cửa hàng thanh lý lớn nhất TPHCM và các khu vực lân cận. Phát triển Bền Vững với mức lợi nhuận rất thấp thậm chí không có lợi nhuận.

Lĩnh vực kinh doanh của Kho Thanh Lý HD tập trung vào các sản phẩm bàn ghế thanh lý như: bàn ghế văn phòng thanh lý, bàn ghế phòng khách thanh lý, bàn ghế gỗ xuất khẩu, bàn ghế quán cafe hay quán ăn nhà hàng, nội thất gia đình thanh lý… Nếu bạn đang có nhu cầu cần thanh lý bàn ghế hoặc tìm mua những sản phẩm bàn ghế thanh lý chất lượng cao hãy liên hệ HOTLINE: 0971 907 607 để được hỗ trợ và tư vấn báo giá cụ thể.