Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại 1m2 x 2m

3.200.000