Tủ kính trưng bày nhiều ngăn 1m2 màu nâu

5.000.000