Kệ trưng bày trang trí khung sat 90cm x 2m

1.400.000