Bộ bàn họp văn phòng 10 ghế xếp

2.600.000

Bộ bàn họp văn phòng 10 ghế xếp

Kích thước : 2m4 x 1m2 x 75cm

10 ghế xếp chân sắt hòa phát