bàn họp văn phòng 10 ghế xoay thanh lý

4.200.000

bàn họp văn phòng 10 ghế xoay thanh lý

Bao gồm :

bàn chân sắt : 3m6 x 1m4 x 75cm

10 ghế xoay