bàn họp văn phòng thanh lý màu nâu 2m4

2.000.000

Kích thước : 2m4 x 1m1 x 75cm