Bộ bàn họp văn phòng 8 ghế chân quỳ

5.800.000

Bộ bàn họp văn phòng 8 ghế chân quỳ

Kích thước bàn : 2m4 x 1m2 x 75cm

8 ghế chân quỳ lưng lưới