Bộ bàn họp 2m4 thanh lý 6 ghế xoay

5.200.000

Bộ bàn họp 2m4 thanh lý & 6 ghế xoay

Bàn 2m4 x 1m2 x 75cm

6 ghế xoay lưng lưới