Quầy thu ngân shop thời trang đen viền bạc

3.000.000