Quầy lễ tân văn phòng hiện đại trắng đen

4.800.000