giường ngủ cũ 1m8 kèm nệm

2.500.000

giường ngủ 1m8 kèm nệm

kích thước : 1m8 x 2m

kèm nệm như hình