Giường ngủ gỗ ghép 1m6 x 2m có hộc màu xanh

3.200.000