Tủ quần áo 2 cánh cửa lùa thanh lý

2.000.000

Tủ quần áo 2 cánh cửa lùa thanh lý

kích thước : 1m6 x 60cm x 2m