Sofa chữ l nệm bọc vải thanh lý giá rẻ

1.200.000

Sofa chữ l nệm bọc vải thanh lý giá rẻ

1m9 x 70cm x 45cm