Quầy thu ngân spa, khách sạn chữ U trắng

6.000.000