Quầy thu ngân spa, khách sạn chữ U trắng

4.000.000