Quầy thu ngân 1m trắng vân gỗ có hộp kính

4.000.000