Quầy lễ tân văn phòng đơn giản hiện đại

4.000.000