Bàn lễ tân trắng phối hồng

3.000.000

Bàn lễ tân trắng phối hồng

1m6 x 60cm x 1m1