bàn giám đốc 2m thanh lý

2.500.000

bàn giám đốc 2m thanh lý

kích thước  : 2m x 1m x 75cm