Tủ hồ sơ văn phòng 2 cánh cửa kính

2.200.000

Tủ hồ sơ văn phòng 2 cánh cửa kính

Kích thước : 80cm x 40cm x 1m8