Tủ hồ sơ 2 cánh cửa kính 1m2

1.500.000

Tủ hồ sơ 2 cánh cửa kính 1m2

Kích thước : 1m2 x 40cm x 1m8