Combo bàn, tủ hồ sơ giám đốc

4.200.000

Combo bàn, tủ hồ sơ giám đốc

Kích thước bàn : 1m4 x 70cm x 75cm

Kích thước tủ : 2m x 80cm x 45cm