Bộ bàn làm việc cụm 4 chỗ 2m4

4.200.000

Bộ bàn làm việc cụm 4 chỗ 2m4

kích thước bàn : 2m4 x 1m1 x 75cm

kích thước mỗi chỗ ngồi : 1m2 x 60cm x 75cm

4 ghế xoay lưng lưới