Bộ bàn cụm 4 chỗ có vách ngăn 2m4

3.900.000

Bộ bàn cụm 4 chỗ có vách ngăn 2m4

kích thước : 2m4 x 1m x 75cm