Bàn Quầy Lễ Tân Phối vân giả đá 2m2

3.200.000

Bàn Quầy Lễ Tân Phối vân giả đá 2m2

Kích thước : 2m2 x 70cm x 1m1