Bàn làm việc 1m2 có hộc tủ

650.000

Bàn làm việc 3 hộc tủ

1m2 x 60cm x 75cm