bàn làm việc 1m cũ

450.000

bàn làm việc 1m cũ

kích thước : 1m x 60cm x 75cm