Bàn giám đốc đen phối trắng 1m4 thanh lý

2.200.000