Tủ hồ sơ thấp màu trắng 2 cánh cửa lùa thanh lý

1.000.000