Quầy lễ tân bo cong lam sóng mặt đá thanh lý

2.500.000