Ghế Xoay Lưng Lưới Tân Hòa

400.000

Ghế Xoay Lưng Lưới Tân Hòa
chất lượng ghế 90 -95%
xoay 360 độ, tăng chỉnh độ cao, nệm dày, 5 bánh xe
sl : 40 cái