Bộ bàn làm việc nhóm 5 chỗ ngồi

2.800.000

Bộ bàn làm việc nhóm 5 chỗ ngồi

kích thước : 3m x 1m1 x 75cm