Bộ bàn làm việc cụm 4 chỗ thanh lý

1.600.000

Bộ bàn làm việc cụm 4 chỗ thanh lý

kích thước : 2m8 x 2m2 x 75cm