Bộ bàn ghế làm việc 1m2 có hộc tủ màu nâu

1.300.000