Bàn giám đốc chữ l 1m76 có hộc Phụ

1.800.000

Bàn giám đốc chữ l 1m76 có hộc Phụ

1m76 x 1m5 x 76cm