Bàn làm việc 1m2 cũ thanh lý

380.000

Bàn làm việc 1m2 cũ thanh lý

Kích thước : 1m2 x 60cm x 75cm